L'ajut de manteniment per a ADF


Avui 3 de juliol s'ha publicat al DOGC, l'ajut de manteniment 

per a Agrupacions de Defensa Forestal.

ORDRE AAM/146/2013, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), i es convoquen els corresponents a 2013. 

La convocatòria està dotada amb un import màxim de 750.000,00 euros, per a costos fixos de manteniment de material, costos variables de manteniment de material i adquisició d’equips individuals i altre material fungible per a ADF.


Més informació: http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=639868&language=ca_EShttp%3A%2F%2F