Consells generals de prevenció
 • No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant, ni per la finestra del cotxe.
 • No enceneu focs artificials ni llanceu coets en zones de perill, ni que sigui a cap ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc.
 • No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc.
 • Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients.


 • A casa i al jardí


 • Mantingueu una franja lliure de vegetació i de residus del bosc de com a mínim 2 metres al voltant de la façana i de 10 metres al voltant de la parcel·la.
 • Vigileu que hi hagi 3 metres de distància entre els arbres del jardí.
 • Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria orgànica.
 • Allunyeu de la casa les reserves de llenya.
 • Compte amb la xemeneia! Cal protegir-la per evitar que entrin a la casa espurnes o brases.
 • Tingueu una mànega de reg flexible i prou llarga per envoltar la casa.
 • Emmagatzemeu els combustibles (bombones de butà, contenidors de gasoil, etc.) en recintes ventilats i protegits.
 • Disposeu d’extintors polivalents abc per a diferents classes de foc, sobretot a la cuina, les golfes i el garatge.
 • Eviteu les tanques de bruc sec: són molt inflamables.
 • Prioritzeu la vegetació que es manté verda i els arbres amb fusta d’alta densitat (boix, heura, alzina, roure, olivera).
 • Eviteu utilitzar materials sintètics per construir els tancaments exteriors (policarbonats, metacrilats, PVC, etc.).
 • Podeu utilitzar barbacoes, però només si són d’obra, amb mataguspires i envoltades per una franja de terreny sense vegetació.
 • És prohibit fer cap mena de foc del 15 de març al 15 d’octubre. Si heu de cremar restes vegetals o fer cap altra activitat amb foc, podeu demanar una autorització al Departament de Medi Ambient i Habitatge a través del vostre Ajuntament.

Als carrers de la urbanització i a les cases aïllades
 • Els carrers han d’estar senyalitzats a cada encreuament. També han d’estar ben marcats els carrers sense sortida.
 • Les cases han d’estar numerades de forma correcta i visible.
 • La urbanització ha d’estar equipada amb una xarxa d’hidrants apta per a l’extinció d’incendis.
 • Eviteu aparcar als giradors i als carrers estrets perquè hi puguin circular els vehicles de socors.
 • Els arbres del carrer no han d’envair les parcel·les i han d’estar podats fins als 3,5 metres d’alçada perquè hi puguin passar els vehicles de bombers.Les urbanitzacions, les cases aïllades i els voltants
 • Les franges de protecció perimetral són unes franges obligatòries legalment que han d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats i les instal·lacions en contacte amb el bosc.
 • En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.
 • Han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits.
 • Les parcel·les no edificades han de complir les mateixes condicions que les franges de protecció perimetral.
 • Els vials d’accés han de facilitar el pas dels bombers i l’evacuació de les persones.
 • Sempre que fos possible, hi hauria d’haver dues vies públiques diferents, una d’accés i una altra de sortida, cadascuna amb un mínim de 3 metres d’amplada útil. Si només hi ha un únic vial d’accés, hauria de tenir una amplada mínima de 5 metres més els vorals.
 • Els vials d’accés i les cunetes s’haurien de mantenir nets de vegetació seca.
 • És obligatori elaborar un pla d’autoprotecció per a les urbanitzacions i els nuclis aïllats.
 • Aquest pla recull tots els riscos que afecten la urbanització i totes les mesures per prevenir, detectar i actuar en cas d’incendi forestal.
 • Es coordina amb el Pla d’emergències del municipi corresponent.